O PROJEKCIE

Wartość projektu: 1 504 970, 40 zł.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:  1 268 389, 05 zł

 

Projekt skierowany jest do Studentów WSPA w Lublinie, studiujących na Wydziale Nauk Technicznych.Wsparcie obejmuje studentów, którzy w roku akademickim  2015/2016 rozpoczęli trzeci rok studiów na kierunku: Architektura, Informatyka lub Transport, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Projekt WySPA Kompetencji realizowany jest przez WSPA w Lublinie w okresie od kwietnia 2016 r. do kwietnia 2018 r. w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kompleksowe wsparcie dla każdej Uczestniczki i każdego Uczestnika obejmuje:

  • Bilans kompetencji – wstępny (1h)
  • Trening komunikacyjny (3 dni warsztatów) z wykorzystaniem narzędzia Skillgen (wirtualny świat)
  • Practical English Training – szkolenie metodą projektową z języka angielskiego (60 h) –egzamin TOIEC/TELC/równoważny + 5h zajęć z Native Speakerem
  • Przedsiębiorczość i ekonomia dla nieekonomistów (4 dni warsztatów) – egzamin i certyfikat (VCC/równoważny).
  • Zainspiruj biznes – seminarium z udziałem przedsiębiorców/pracodawców (1 dzień 3 x )
  • Szkolenie zawodowe zależnie od kierunku:

Dla studentów Architektury: Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D (64 h).

Dla studentów  Informatyki: Administrator sieci Cisco (80 h).

Dla Studentki/a Transportu: Obsługa naziemna statków powietrznych (64 h)

  • Wyjazd studyjny (Włochy, Hiszpania lub Słowenia) – 7 – dniowy w grupach projektowych.
  • Bilans kompetencji – końcowy (1h)

Zajęcia odbywają się:

  • dla studentów stacjonarnych w dni robocze od poniedziałku do piątku;
  • dla studentów niestacjonarnych od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych lub w sobotę i niedzielę.

Więcej w zakładce OFERTA