REKRUTACJA

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA

Od września 2017r. zapraszamy Studentów i Studentki do składania formularzy rekrutacyjnych.

Dostępne formy składania zgłoszeń do biura projektu:

  1. poczta tradycyjna: na adres Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, z dopiskiem projekt „WySPA KOMPETENCJI”.
  2. poczta elektroniczna: skan wymaganych dokumentów na adres e-mail: wyspakompetencji@wspa.pl.
  3.  osobisty kontakt z personelem projektu: biuro projektu: pok. 309 lub pok. 313.

Dnia 20 kwietnia 2017r. odbyło się II posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, do udziału w projekcie zakwalifikowano 7 osób (4K i 3M) z kierunku Architektura.

Zapraszamy również do udziału w projekcie Studentów i Studentki z kierunku Architektura – zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 kwietnia 2017r.

I posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbyło się 31 marca, wówczas zakwalifikowano do udziału w projekcie 14 osób, z czego 2K i 5M z kierunku Transport i 7M z kierunku Informatyka.

Regulamin projektu, formularz zgłoszeniowy wraz z kwestionariuszem samooceny kompetencji standardowych oraz inne dokumenty projektowe dostępne są w biurze projektu oraz w zakładce: DO POBRANIA

WK-REGULAMIN

WK-Kwestionariusz II edycja

Załącznik-Samoocena-kompetencji-standardowych

Zapraszamy do udziału w II edycji projektu WySPA KOMPETENCJI Studentów i Studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków: Transport i Informatyka.

Zapraszamy do udziału w projekcie „WySPA Kompetencji”

Aktualnie trwa nabór do I edycji szkoleń skierowany do studentów III roku Architektury, Informatyki i Transportu zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych

Kryteria rekrutacji zakładają pierwszeństwo osób niepełnosprawnych

Proces rekrutacji wygląda następująco :

Prosimy o wypełnienie wstępnego internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ (UWAGA! w przypadku osoby niepełnosprawnej możliwy jest dojazd do studenta lub inny rodzaj wsparcia)

lub bezpośrednio zapraszamy do Biura Projektu znajdującego się w Centrum Rozwoju Kompetencji pokój 115, gdzie pracownik WSPA zapewni Państwu niezbędną pomoc w wypełnieniu dokumentów.

W biurze należy

  • wypełnić Formularz Zgłoszeniowy z opisem motywacji wraz z Oświadczeniami oraz Narzędzie Samooceny Kompetencji Standardowych

Pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć osoby niepełnosprawne, które dostarczą zaświadczenie o niepełnosprawności.

Następnie Pracownik Biura Projektu powiadomi Kandydata pocztą elektroniczną lub telefonicznie o wstępnym zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie lub konieczności uzupełnienia dokumentów.

Po pełniej weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia kryteriów uczestnictwa w Projekcie oraz kompletności i poprawności wypełnienia zostanie wydana decyzja o zakwalifikowaniu Studentki/Studenta do udziału w Projekcie i przekazanie takiej informacji mailowo lub telefonicznie.

Kolejnym etapem będzie: podpisanie dokumentów dotyczący Uczestnictwa w Projekcie WySPA Kompetencji

O konieczności uzupełnienia lub poprawienia dostarczonych dokumentów rekrutacyjnych, Kandydaci będą informowani na bieżąco telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

Rekrutacja do drugiej edycji szkoleń rozpocznie się w styczniu 2017 i potrwa do marca 2017 i skierowana będzie do studentów III roku (rok akademicki 2016/2017).