OFERTA

Student zakwalifikowany do projektu zostanie objęty następującym wsparciem:

Na początku każdy Uczestniczka/Uczestnik projektu zostanie zaproszony na spotkanie z psychologiem – doradcą zawodowym. Podczas godzinnego spotkania zostanie przygotowany wstępny  BILANS KOMPETENCJI, który będzie podstawą do wytyczenia indywidualnej ścieżki dalszego rozwoju zawodowego.

Następnym etapem będzie blok dotyczący  ROZWOJU KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH Studentka/Student będzie uczestniczyć  Treningu komunikacyjnym  czyli trzydniowych warsztatach . Prowadzone będą metodą projektową w grupach  7-10 osobowych. Tutaj będzie wykorzystana nowatorska metoda szkoleniowa czyli Skillgen – program rozwoju potencjału z opieką merytoryczną – średnio ok. 3 godzin

Równocześnie odbywać się będą zajęcia Practical English Training. Każda Studentka/Student objęty projektem będzie uczestniczył 60 godzinach szkolenia z języka angielskiego metodą projektową. Zajęcia będą prowadzone w  grupach po 7-10 osób. Zależnie od poziomu Uczestników będą to szkolenia na poziomie od A1 do C2. Nauka języka zakończona będzie egzaminem i certyfikacją wg standardu TOIEC/TELC/ lub równoważnego.

Dodatkowo każdy z Uczestników otrzyma średnio 5 godzin konwersacji z native speakerem

ROZWÓJ KOMPETENCJI W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Kolejnym etapem będzie szkolenie  Przedsiębiorczości i ekonomia dla nieekonomistów realizowane dla grup 7-10 osób podczas 4 dniowych warsztatów. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem i certyfikatem (wg standardu VCC/równoważnego). Uczestnicy otrzymają podręczniki oraz wyżywienie.

Następnie Uczestniczka/Uczestnik będzie miał/a możliwość uczestnictwa w jednodniowym seminarium  Zainspiruj biznes (3 edycje) z udziałem przedsiębiorców oraz pracodawców. Uczestnicy seminarium otrzymają materiały oraz wyżywienie.

Kolejnym etapem wsparcia jest ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH. W ramach tego bloku Student/ka Architektury weźmie udział w szkoleniu: Inżyniera projektowania komputerowego CAD 2D i 3D

Student/ka  Informatyki będzie szkolić się z tematyki  Administrator sieci Cisco

Dla Studentki/a Transportu przewidujemy szkolenie – Obsługa naziemna statków powietrznych

W trakcie realizacji projeku powstaną 3-4 osobowe grupy projektowe, które razem z praktykami z konkretnych dziedzin pracować będą nad potencjalnymi projektami na prace dyplomowe.

Następnie każda/y  Uczestniczka/Uczestniczka weźmie udział w jednej zagranicznej wizycie studyjnej
w danym kraju zależnie od tematyki tworzonych projektów. Planowane są wizyty w następujących krajach:

Włochy – 4 grupy, Hiszpania -2 grupy, Słowenia – 1 grupa. Będzie to interdyscyplinarna wizyta studyjna wzmacniająca wszystkie kompetencje uwzględnione w projekcie tj. komunikacyjne, przedsiębiorczość i kompetencje zawodowe.

Na koniec udziału we wsparciu Uczestniczka/Uczestnik będzie uczestniczył w 1 godzinnym spotkaniu  czyli końcowym BILANSIE KOMPETENCJI, którego efektem będzie pisemne zestawienie, propozycja preferowanych stanowisk i potencjalnych pracodawców dla każdego, konkretnego uczestnika.